Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner4
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner
Công ty Thủy điện Thác Bà

Tình hình sản xuất năm 2020

 • 363,500

  Sản lượng
  ngày 3/4
  (kWh)

 • 959,800

  Sản lượng
  tháng 4
  (kWh)

 • 959,800

  Sản lượng
  quý II
  (kWh)

 • 73,699,200

  Sản lượng
  năm 2020
  (kWh)

 • 50.21

  Mực nước hồ
  ngày 04/04 07:00
  (m)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 04/04 07:00
  (m3/s)

Số lượt truy cập 4.531.162

Đang trực tuyến 19

Đối tác

reecorp.cpm
evngenco3
tiết kiệm năng lượng
cpc
evn
evn ha noi
icon