Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner4
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner
Công ty Thủy điện Thác Bà

Tình hình sản xuất năm 2017

 • 8,439

  Sản lượng
  ngày 29/3
  (kWh)

 • 68

  Công suất Max
  ngày 29/3
  (MW)

 • 60

  Lưu lượng về hồ
  ngày 30/03 17:00
  (m3/s)

 • 280

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 30/03 17:00
  (m3/s)

 • 50.96

  Mực nước hồ
  ngày 30/03 17:00
  (m)

 • 23.06

  Mực nước hạ lưu nhà máy
  ngày 30/03 17:00
  (m)

Số lượt truy cập 2.806.403

Đang trực tuyến 2

Đối tác

reecorp.cpm
evngenco3
tiết kiệm năng lượng
cpc
evn
evn ha noi
icon