•   Tên viết tắt:TBHPC (ThacBa Hydropower Joint-Stock Company)
      Địa chỉ:Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái.
      Điện thoại: (84-29) 3884 116. Fax: (84-29) 3884 167
      Vốn điều lệ: 635.000.000.000 VNĐ.
      Mã chứng khoán: TBC.

    


“Trong 7 năm từ năm 2007 đến năm 2015, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà với Công an tỉnh Yên Bái đã thu được những kết quả cụ thể: Giữ vững An ninh chính trị nội bộ - An ninh kinh tế, an toàn nhà máy, an toàn hồ chứa, an toàn trật tự trên địa bàn. Đây là điều kiện quan trọng để Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ. Tham gia tích cực hoạt động an sinh xã hội và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Kết quả đó là động lực thúc đẩy sự phát triển của Công ty, góp phần xứng đáng vào công cuộc Công nghiệp hoá, Hiện đại hóa đất nước...”

Liên kết Website

Số lượt truy cập: 2308951

“Trong 7 năm từ năm 2007 đến năm 2015, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà với Công an tỉnh Yên Bái đã thu được những kết quả cụ thể: Giữ vững An ninh chính trị nội bộ - An ninh kinh tế, an toàn nhà máy, an toàn hồ chứa, an toàn trật tự trên địa bàn. Đây là điều kiện quan trọng để Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ. Tham gia tích cực hoạt động an sinh xã hội và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Kết quả đó là động lực thúc đẩy sự phát triển của Công ty, góp phần xứng đáng vào công cuộc Công nghiệp hoá, Hiện đại hóa đất nước...”

 Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 8 dự án thủy điện đã được UBND tỉnh và Bộ Công Thương cho phép đầu tư xây dựng với tổng công suất lắp máy 127MW