Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner4
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner
Công ty Thủy điện Thác Bà

Tình hình sản xuất năm 2019

 • 10,600

  Sản lượng
  ngày 14/9
  (kWh)

 • 5,604,100

  Sản lượng
  tháng 9
  (kWh)

 • 56,381,100

  Sản lượng
  quý III
  (kWh)

 • 268,629,600

  Sản lượng
  năm 2019
  (kWh)

 • 52.62

  Mực nước hồ
  ngày 15/09 21:00
  (m)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 15/09 21:00
  (m3/s)

Số lượt truy cập 3.890.316

Đang trực tuyến 30

Đối tác

reecorp.cpm
evngenco3
tiết kiệm năng lượng
cpc
evn
evn ha noi
icon