Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner4
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner
Công ty Thủy điện Thác Bà

Tình hình sản xuất năm 2019

 • 260,100

  Sản lượng
  ngày 20/10
  (kWh)

 • 14,762,100

  Sản lượng
  tháng 10
  (kWh)

 • 14,762,100

  Sản lượng
  quý IV
  (kWh)

 • 297,026,200

  Sản lượng
  năm 2019
  (kWh)

 • 53.01

  Mực nước hồ
  ngày 22/10 09:00
  (m)

 • 0

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 22/10 09:00
  (m3/s)

Số lượt truy cập 4.019.054

Đang trực tuyến 30

Đối tác

reecorp.cpm
evngenco3
tiết kiệm năng lượng
cpc
evn
evn ha noi
icon