Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner4
Công ty Thủy điện Thác Bà
Banner
Công ty Thủy điện Thác Bà

Tình hình sản xuất năm 2020

 • 885,900

  Sản lượng
  ngày 1/7
  (kWh)

 • 885,900

  Sản lượng
  tháng 7
  (kWh)

 • 885,900

  Sản lượng
  quý III
  (kWh)

 • 163,359,400

  Sản lượng
  năm 2020
  (kWh)

 • 48.08

  Mực nước hồ
  ngày 02/07 17:00
  (m)

 • 380

  Tổng lưu lượng xả hạ du
  ngày 02/07 17:00
  (m3/s)

Số lượt truy cập 4.846.039

Đang trực tuyến 19

Đối tác

reecorp.cpm
evngenco3
tiết kiệm năng lượng
cpc
evn
evn ha noi
icon