Tổ chức huấn luyện định kỳ và cấp chứng chỉ cho công nhân vận hành thiết bị nâng, thiết bị áp lực năm 2015

Cùng với nhiệm vụ chính của Công ty là sản xuất điện và triển khai các hoạt động dịch vụ kỹ thuật khác, công tác an toàn vệ sinh lao động luôn được Lãnh đạo Công ty đặc biệt quan tâm, bên cạnh việc chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị trong quá trình làm việc, tổ chức mua sắm đầy đủ trang bị BHLĐ cá nhân, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc v.v…, công tác tuyên truyền, huấn luyện lao động luôn được đặt lên hàng đầu bởi nếu NLĐ có nhận thức đúng và ý thức chấp hành tốt quy trình, quy chuẩn thì công tác ATVSLĐ trong Công ty chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao.                               

             

Ở Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, công tác ATVSLĐ và PCCN qua kiểm tra luôn luôn được các cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá tốt. Trong hàng chục năm qua Công ty không có TNLĐ (kể cả TNLĐ nhẹ), không có sự cố cháy nổ. Có được thành tích trên một phần do sự quan tâm, đầu tư mua sắm, nâng cấp trang thiết bị của lãnh đạo Công ty, nhưng trước hết là do NLĐ trong Công ty luôn có ý thức tốt trong việc chấp hành các quy trình, quy định về vận hành thiết bị, về áp dụng các biện pháp an toàn khi làm việc, đặc biệt là công tác kiểm tra giám sát, công tác tự kiểm tra và công tác huấn luyện an toàn lao động, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, huấn luyện vận hành các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn …

Tháng 6 năm 2015 Công ty đã phối hợp với đơn vị có thẩm quyền tổ chức kiểm định các thiết bị áp lực, thiết bị nâng và huấn luyện định kỳ, cấp chứng chỉ cho hơn 40 công nhân vận hành thiết bị áp lực và thiết bị nâng. Đợt huấn luyện đã giúp NLĐ nắm được nguyên lý làm việc, hiểu được quy trình vận hành và xử lý sự cố của các thiết bị nâng và thiết bị áp lực, chỉ rõ cách nhận biết các yếu tố nguy hiểm trong quá trình vận hành thiết bị nâng, thiết bị áp lực, qua đó phân tích đánh giá những tình huống bất thường, sự cố thiết bị để vận hành đảm bảo an toàn. Kết thúc đợt huấn luyện, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ.

  • 18/06/2015 03:20
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét