Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà Tổ chức thành công hội nghị người lao động năm 2015

Trước thềm năm mới 2016 với nhiều kỳ vọng mới, ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2015 với sự tham gia của toàn thể người lao động trong Công ty. Ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì Hội nghị.

Ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT, đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2015
 
Báo cáo tổng kết nêu rõ: Năm 2015 tình hình sản xuất gặp khó khăn do thời tiết không thuận lợi, lưu lượng nước về hồ chỉ đạt 4,1 tỷ m3, thấp hơn nhiều so với năm 2014 (5,4 tỷ m3). Bên cạnh đó, sự phân bổ sản lượng hợp đồng Điện của các tháng không đều, không theo quy trình điều tiết hồ chứa dẫn đến khai thác hồ chứa không hiệu quả. Đó là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến sản lượng, doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm qua, sản lượng điện sản xuất đạt 341,09 triệu kWh (đạt 92,2% kế hoạch).
 
Xác định rõ những khó khăn đó, Lãnh đạo Công ty đã chủ động, tập trung chỉ đạo sản xuất, tranh thủ tối đa các điều kiện thuận lợi, hạn chế tác động của các khó khăn, đã lãnh đạo Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2015, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như

            Tổng doanh thu :              266,3, tỷ đồng   (đạt 110%);
            Lợi nhuận trước thuế:      137,4 tỷ đồng    (đạt 143,8 %);
            Lợi nhuận sau thuế:         109,5 tỷ đồng    (đạt 143,8 %);
            Thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước: 80,5 tỷ đồng (đạt 115%);

Đảm bảo đủ việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, điều kiện làm việc và đời sống của người lao động không ngừng được cải thiện. Công ty đặc biệt chú trọng công tác an sinh xã hội, năm 2015 đã ủng hộ xây trường mầm non Hồng Ngọc xã Ta xi láng với giá trị trên một tỷ đồng, ủng hộ các tổ chức chính trị, xã hội, các gia đình chính sách, gia đình khó khăn hàng trăm triệu đồng.
 
Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Công ty, ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch Công đoàn đã báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị người lao động của các đơn vị; báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị năm 2016, các ý kiến tham gia về những điều khoản sửa đổi trong Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động.
       Ông Lê Đức Tuấn - Kế toán trưởng trình bày báo cáo quản lý, sử dụng quỹ phúc lợi
 
Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp vào báo cáo tổng kết, các ý kiến tập trung nhiều vào việc quản lý kỹ thuật, tăng cường công tác vận hành và thị trường điện, đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật. Ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT đã giải đáp toàn bộ các kiến nghị của NLĐ và đã nhấn mạnh một số nội dung cơ bản cần thực hiện trong năm 2016 như: Tăng cường các hoạt động tìm kiếm đầu tư vào những dự án điện có hiệu quả nhằm tận dụng tối đa nguồn tiền và kinh nghiệm của Công ty; đẩy mạnh hoạt động mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ kỹ thuật, đặc biệt là dịch vụ sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị các nhà máy thủy điện. Đồng thời chú trọng công tác an sinh xã hội, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo v.v...
 

Hội nghị đã biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể với 100% ý kiến tán thành. Người SDLĐ và đại diện NLĐ đã ký kết thỏa ước LĐTT năm 2016
 


 
Người SDLĐ và Đại diện NLĐ ký kết  thoả ước lao động tậo thể năm 2016
 

Trong dịp này Công ty đã tổ chức công bố các quyết định khen thưởng của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất và công tác năm 2015.

Trao tặng giấy khen của Chủ tịch HĐQT cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2015


Ông Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động Thi đua năm 2016

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc và Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu như sau:

Sản lượng điện sản xuất:         350 triệu kWh
Sản lượng điện thương phẩm: 344,4 triệu kWh
Tỷ lệ điện tự dùng và tổn thất: 1,5 %
Tổng doanh thu:                       234,56 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:              93,98 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế:                 75,18 tỷ đồng
Cổ tức:                                     10,7 % 
         
Để đạt được các chỉ tiêu chính nêu trên, năm 2016 Công ty cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:
 
- Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tiết, khai thác hồ chứa hợp lý, đáp ứng yêu cầu phát điện và chống hạn cho vùng hạ du. Thực hiện tốt nhiệm vụ đổ ải phục vụ sản xuất nông nghiệp trong vụ đông xuân 2016 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ban ngành. Tận dụng tối đa nước để phát sản lượng cao khi có lũ về và thực hiện chống lũ an toàn cho vùng hạ du, bảo vệ an toàn cho công trình.
- Tăng cường công tác quản lý ,vận hành, sửa chữa thiết bị, thực hiện tốt phương thức, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định và liên tục, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ; tổ chức sửa chữa các thiết bị, tổ máy theo đúng kế hoạch đã đề ra, sớm hoàn thành kế hoach thay mới hệ thống dao cách ly 110kV và các MBA T4, T1 đảm bảo an toàn và đúng tiến độ;
- Nâng cao hiệu quả của công tác thị trường điện, tính toán chào giá điện hợp lý, tăng doanh thu từ công tác thị trường điện, chấp hành đầy đủ các quy định của thị trường phát điện cạnh tranh.
- Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các quy chế, quy trình, quy định để nâng cao hiệu quả quản lý, tăng năng xuất lao động, giảm chi phí, đảm bảo các đơn vị hoạt động đồng bộ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tích cực đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, mở rộng thị trường cung cấp dịch vụ kỹ thuật, đặc biệt là dịch vụ sửa chữa các NMTĐ, thực hiện tốt các hợp đồng đã ký kết với các đối tác. Chú trọng vào công tác lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện.
- Tổ chức tuyên truyền và thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo để Công ty luôn phát triển bền vững.
- Triển khai các hạng mục chào mừng Kỷ niệm 45 năm – Thành lập Công ty (5/10/2016)
- Không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách về lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động;
- Tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội, giúp đỡ địa phương và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các cuộc vận động ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương phát động.  

Mặc dù còn có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần và trách nhiệm cao, với ý chí quyết tâm và sự đoàn kết của tập thể Ban lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể và toàn thể NLĐ trong Công ty, nhất định Công ty sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2016./.

  • 11/01/2016 04:13
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét