Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà hoàn thành kế hoạch cấp nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2017-2018 khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ

Thực hiện Công văn Số 6198/EVN-KD+KTSX, ngày 29/12/2017 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc cấp nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2017-2018 khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Từ ngày 12/1/2018 đến 13/2/2018, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã thực hiện cấp nước xuống hạ du với tổng lượng nước là 882 triệu m3, hoàn thành kế hoạch được giao

Để đảm bảo đủ nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2017- 2018 cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, từ ngày 12/1/2018 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà cùng với các Công ty thủy điện Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang thực hiện phát công suất tối đa các tổ máy theo phương thức của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia để bổ sung nguồn nước cho hạ du trong 3 đợt lấy nước tập trung, đảm bảo mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội được duy trì ở mức +2.2m trở lên. Việc điều tiết tại hồ chứa Thủy điện Thác Bà được thực hiện 3 đợt với tổng cộng 27 ngày:              

Đợt 1 : từ ngày 12/01/2018 đến ngày19/01/2018.

Đợt 2 : từ ngày 24/01/2018 đến ngày 3/02/2018.

Đợt 3 : từ ngày 6/02/2018 đến ngày 13/02/2018.

  Trước khi thực hiện kế hoạch cấp nước, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã tiến hành rà soát, đánh giá, lập kế hoạch và tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa 3 tổ máy phát điện và các thiết bị phụ để đảm bảo cả 3 tổ máy vận hành tốt nhất trong giai đoạn đổ ải. Trong 3 đợt xả nước, phân xưởng Vận Hành đã tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, vận hành các tổ máy an toàn và liên tục ở công suất tối đa, Trung tâm DVKT thường trực 24/24h đảm bảo xử lý kịp thời các khiếm khuyết, hư hỏng đảm bảo vận hành an toàn các thiết bị. Qua các đợt xả nước vừa qua các tổ máy không gặp bất kỳ sự cố nào, thực hiện xả xuống hạ lưu cả ba đợt với tổng lượng nước khoảng trên 882 triệu m3. Như vậy Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã hoàn thành kế hoạch cấp nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2017 – 2018 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

  Một số hình ảnh Thủy điện Thác Bà cấp nước cho vụ Đông Xuân 2017-2018:

Hình ảnh 1: Các tổ máy vận hành an toàn, ổn định, liên tục trong suốt thời gian đổ ải

Hình ảnh 2: Lưu lượng nước xả về hạ lưu luôn đảm bảo lớn nhất trong thời gian đổ ải

  • 28/02/2018 02:16
  • Đặng Khánh Linh