Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà hoàn thành kế hoạch sản lượng phát điện năm 2017

Hồi 7 giờ ngày 1/10/2017 sản lượng phát điện năm 2017 Công ty Thuỷ điện Thác Bà đã đạt 355 triệu kWh, hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng năm 2017 được giao. Như vậy, Công ty đã hoàn thành kế hoạch năm 2017 vượt sớm trước 3 tháng

Tình hình thủy văn tại lưu vực hồ Thác Bà diễn biến đúng như dự báo, lưu lượng nước về trung bình hồ cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, nên kết quả sản xuất điện năng của Nhà máy đạt kết quả tốt. Nhà máy đã phải thực hiện xả lũ qua công trình từ ngày 18/8/2017 đến ngày 26/9/2017, tổng lượng nước xả đạt trên 800 triệu m3.

Năm 2017, ngoài thuận lợi do thiên nhiên mang lại là lượng mưa về lưu vực hồ thuỷ điện Thác Bà tương đối tốt so với năm 2016, còn là một năm ghi nhận thành quả lao động xuất sắc từ sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ và NLĐ trong Công ty trong công tác quản lý vận hành, điều tiết hồ chứa, tham gia thị trường điện và công tác sửa chữa lớn năm 2017. Ngay từ những ngày đầu năm Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp với ban Chấp hành Công đoàn Công ty phát động thi đua với mục tiêu: “Hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017”. Kết quả là NLĐ Công ty đã đảm bảo vận hành an toàn nhà máy, hoàn thành vượt tiến độ sửa chữa các tổ máy phát điện H1 và H2 - nhà máy thuỷ điện Thác Bà, nhờ đó đã tăng thời gian khai thác vận hành các tổ máy, tham gia thị trường điện có hiệu quả. Công tác theo dõi tính toán thuỷ văn phục vụ cho việc lập phương thức vận hành khai thác hồ chứa cũng được Công ty đặc biệt quan tâm và có đề xuất giải quyết kịp thời phù hợp với “Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng”, nhờ đó hiệu quả của công tác khai thác phát điện các tổ máy được nâng cao. 

Trong mùa lũ năm 2017, Công ty đã thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chông thiên tai trong công tác xả lũ, đảm bảo vận hành an toàn công trình thuỷ điện Thác Bà và đảm bảo an toàn cho nhân dân vùng hạ du. Ngày 4/10/2017 công ty đã hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào vận hành 7 trạm cảnh báo lũ tự động trên sông Chảy tại các xã và thị trấn thuộc 2 huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái và huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ với mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân vùng hạ lưu nhà máy khi thực hiện công tác xả lũ hồ thuỷ điện Thác Bà.

Hiện nay, mức nước hồ Thác Bà đã đạt mức nước dâng bình thường. Theo thông tin dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn, các tháng còn lại của quý 4/2017, khả năng xảy ra lượng mưa các tháng 10, 11, 12 của năm 2017 cao hơn trung bình nhiều năm. Công ty sẽ khai thác tối đa lượng nước về hồ để tăng sản lượng điện đồng thời đảm bảo tích nước đến cuối năm 2017 đạt mức nước dâng bình thường để chuẩn bị cho 3 đợt xả nước phục vụ cho vụ sản xuất Đông Xuân năm 2018.

 Như vậy, năm 2017 sẽ là năm có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đầy ấn tượng của Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà./.

  • 04/10/2017 02:43
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà