Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ủng hộ địa phương xây dựng nông thôn mới.

Vừa qua Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tiến hành ủng hộ giúp đỡ hai xã là xã Hán Đà và xã Ngọc Chấn của huyện Yên bình xây dựng các công trình y tế, phúc lợi với số tiền ủng hộ lên tới 70 triệu đồng…

Hưởng ứng cuộc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của UBND tỉnh Yên Bái. Thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Vừa qua Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tiến hành ủng hộ giúp đỡ hai xã là xã Hán Đà và xã Ngọc Chấn của huyện Yên bình xây dựng các công trình y tế, phúc lợi với số tiền ủng hộ lên tới 70 triệu đồng. Đây vừa là nghĩa cử cao đẹp, vừa là trách nhiệm của Công ty đối với các đồng bào, dân tộc của địa phương, nơi đã chịu nhiều mất mát, hy sinh trong cuộc chuyển dân xây dựng công trình thủy điện Thác Bà.

Ảnh: Đ/c Nguyễn văn Quyền – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Trao tiền ủng hộ xã Hán Đà.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Quyền- Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Trao tiền ủng hộ xã Ngọc Chấn.

  • 27/04/2018 08:00
  • Phùng Đình Ái