Công ty cổ phần thủy điệnThác Bà giúp đỡ địa phương làm đường.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 01/11/2016 Chỉ thị phát động phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôi mới”, giai đoạn 2016-2020. Trong năm 2017 Công ty cổ phần thủy điệnThác Bà tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”….

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 01/11/2016 Chỉ thị phát động phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôi mới”, giai đoạn 2016-2020. Trong năm 2017 Công ty cổ phần thủy điệnThác Bà tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng việc ủng hộ vật chất và phương tiện trong công việc xây dựng các tuyến đường nội bộ, liên thôn cho các xã và thị trấn trên địa bàn. Chỉ tính riêng trong tháng 10 và tháng 11 năm 2017, Công ty đã ủng hộ hàng chục ca máy Lu, máy Xúc để làm hơn 2km đường cho thôn Mạ thuộc xã Vĩnh kiên và gần 400 mét được cho khu phố 8 thị trấn Thác Bà.

Ảnh: Đ/c Xe Lu và máy Xúc đang thi công làm đường cho khu phố 8 thị trấn Thác Bà.

Bên cạnh việc hưởng ứng phòng trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới”, thủy điện Thác Bà còn tích cực trong việc hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo – Giảm nghèo bền vững” của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020. Đã trích quỹ, tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, thiên tai, hỗ trợ Trường Trung học cơ sở huyện Mù Cang Chải bị lũ lụt 121.500.000 đồng. Khảo sát, hỗ trợ xây dựng các cơ sở trường học cho những xã khó khăn có nhiều đồng bào di cư để xây dựng thủy điện Thác Bà như: Xã Yên Bình thuộc huyện Yên Bình, xã An Phú thuộc huyện Lục Yên, xã Tà Xi láng thuộc huyện Trạm tấu, thị trấn Thác Bà…Có thể nói phong trào cùng chung sức với địa phương xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp đã trở thành truyền thống và là niềm tự hào của Công ty trong những năm qua./.

  • 04/12/2017 11:10
  • Phùng Đình Ái