Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Công đoàn Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

          Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Công đoàn Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XX nhiệm kỳ 2017 – 2022.                                                                  

 

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội và ảnh Đoàn chủ tịch Đại hội

Ảnh: Đoàn Chủ tịch Đại hội

         Tới dự và chỉ đạo Đại hội có ông Vũ Quang Sáng – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát điện 3; ông Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty.

 

Ảnh: Ông Vũ Quang Sáng- Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát điện 3 tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Quyền – Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng Đại Hội

Tới dự Đại hội còn có các Đại biểu đại diện cho Công đoàn Công ty Cơ khí 183, Ngân hàng Đầu tư và phát triển (BIDV) là những Công đoàn cùng trong Khối giao ước thi đua.

   

Ảnh:  Đại biểu Công đoàn Ngân hàng BIDV tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Ảnh: Đại biểu Công đoàn Công ty Cơ khí 183tawngj hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 và Báo cáo kiểm điểm của Bạn chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017.

Ảnh: Các Đại biểu phát biểu tham luận

Ông Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty đã phát biểu ghi nhận những đóng góp của Công đoàn trong nhiệm kỳ 2012-2017 đã phối hợp với NSDLĐ trong việc giáo dục chính trị tư tưởng, công tác chăm lo sức khỏe NLĐ, công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản thể chế nội bộ, các quy định của Pháp luật liên quan đến quyền lợi của NLĐ để NLĐ biết, để thực hiện các quyền và phát huy vai trò trách nhiệm trong công việc, đồng thời mong muốn phối hợp với Công đoàn trong nhiệm kỳ mới (2017-2020) trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo tay nghề cho NLĐ, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như DCS, sửa chữa cơ khí, sửa chữa điện; chủ động thực hiện đại tu nâng cấp các thiết bị trong Nhà máy,  đẩy mạnh công tác an sinh xã hội; tổ chức tốt công tác tự đào tạo, giao việc bố trí nhân sự hợp lý kèm cặp lẫn nhau để bổ sung nhân lực vào những vị trí mà thợ bậc cao nghỉ chế độ trong vài năm tới, …, song song với việc đào tạo, chuyên môn cùng với Công đoàn phối hợp tiếp tục giáo dục ý thức, nhận thức của NLĐ đối với định hướng phát triển của Công ty trong tương lai, …, để NLĐ hiểu và có những thay đổi tích cực trong tư duy, thái độ tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho NLĐ.

 

Ảnh: Ông Nguyễn văn Quyền – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu

Đại hội cũng được nghe ông Vũ Quang Sáng – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát điện 3, đại diện Công đoàn cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo. Ông đã đánh giá cao về kết quả đạt được của hoạt động Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời ông cũng chỉ rõ trong nhiệm kỳ tới Công đoàn Công ty cần phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nắm chắc các quy đinh của pháp luật để cùng chuyên môn thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của Người lao động theo quy định; chú trọng công tác thực hiện Quy chế dân chủ và Thỏa ước Lao động tập thể; tham gia tích cực vào công tác văn hóa, văn nghệ thể thao…

 

Ảnh: Ông Vũ Quang Sáng – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty phát điện 3 phát biểu chỉ đạo.

Đại hội cũng đã bầu ra được Bach chấp hành khóa XX nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 9 người. Tại phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch, phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc Công ty làm Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

Ảnh: Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

Ảnh Ủy ban Kiểm tra Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với 100% ý kiến tán thành

 

Ảnh Đại hội biểu quyết.

Trước đó, Công đoàn Công ty cũng đã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thi đấu thể thao để chào mừng Đại hội

 

Ảnh: Thi đấu bóng đá giữa đội Trung tâm DVKT và đội Nghiệp vụ

 

Ảnh: Đội văn nghệ Công ty

Ảnh: Đội văn nghệ Công đoàn phòng HC-NS

 

Ảnh: Đội Văn nghệ Công đoàn Nghiệp vụ

 

Ảnh: Đội văn nghệ Phân xưởng Vận hành

  • 09/10/2017 08:59
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà