Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà: Hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm đúng kế hoạch đề ra

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái và Kế hoạch của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017, ngày 15/01/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tiến hành kỳ họp 42/2018, với sự tham dự của các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Đức Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tới dự và chỉ đạo hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Văn Quyền đã trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành năm 2017, trong đó nêu rõ: Trong năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là việc đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, cũng như công tác phòng ngừa, đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh thực hiện tối ưu hóa chi phí và phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, vận hành; tập trung các nguồn lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cấp trên giao trong bối cảnh công ty đang đổi mới công tác quản trị, tình hình thủy văn đột biến do mưa lũ lớn, khối lượng các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật lớn nhưng với sự linh hoạt, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc công ty đã kịp thời chỉ đạo vận hành an toàn nhà máy, hồ chứa và công trình, tối ưu trong khâu phát điện và thực hiện có hiệu quả chiến lược tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, thực hiện hoàn thành tất cả các hợp đồng dịch vụ với chất lượng, tiến độ đáp ứng yêu cầu, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao của năm 2017.

Đ/c Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm

 của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy năm 2017 tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Đức Phương – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên Giáo 

Đảng ủy Khối doanh nghiệp phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phương, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đánh giá cao cách làm, công tác chuẩn bị cũng như xây dựng nội dung phục vụ Hội nghị, báo cáo kiểm điểm đã đánh giá toàn diện các mặt ưu, khuyết điểm và nguyên nhân hạn chế trong công tác lãnh đạo của cấp ủy. Đánh giá về hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành năm 2017, đồng chí ghi nhận đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực, phát huy tinh thần  đoàn kết, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2017. Đồng chí biểu dương tinh thần đánh giá, tự phê bình và phê bình trong quá trình kiểm điểm tập thể của BTV, BCH đảng bộ, các đồng chí thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác điều hành của tập thể BTV, BCH Đảng ủy Công ty từ đó có giải pháp khắc phục phù hợp. Đồng chí mong muốn, bước sang năm 2018 Đảng bộ công ty tiếp tục đoàn kết, đồng thuận thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra đưa Đảng bộ công ty không ngừng phát triển, tiếp tục đi lên xứng đáng với bề dầy truyền thống của đơn vị.

Sau phần Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, các đại biểu đã góp ý thảo luận, bổ sung một số nội dung về việc tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, chính trị; đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, công tác đầu tư nâng cấp thiết bị, sửa chữa lớn… và những giải pháp khắc phục những tồn tại, đưa vào phương hướng chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới và trong năm 2018.

Nằm trong chương trình Hội nghị, cá nhân từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ đã tiến hành kiểm điểm trước tập thể Ban Chấp hành theo qui định của Đảng. Sau phần kiểm điểm của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, các Ủy viên Ban Chấp hành đã cho ý kiến đóng góp về những ưu điểm, tồn tại của từng đồng chí và biểu quyết xếp loại đảng viên năm 2017 cho từng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ.

Hội nghị cũng đã tiến hành đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017. Trên cơ sở các đề xuất của các chi bộ trực thuộc và dựa trên tiêu chí xếp loại và tỷ lệ phần trăm khen thưởng đối với tổ chức Đảng, đảng viên theo qui định của Đảng, Hội nghị đã thảo luận, thống nhất thông qua danh sách 04 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh (trong đó có 1 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu); 64 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Trong điều kiện cuối năm khối lượng công việc nhiều, Hội nghị phải thông qua nhiều nội dung lại cần tiến hành kỹ lưỡng, thận trọng nhưng với tinh thần làm việc tập trung, dân chủ, trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch đề ra./.

  • 19/01/2018 11:28
  • Nguyễn Thanh Hải