Giải trình soát xét BCTC quý 2/2009

Căn cứ TT số 38/2007-TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Căn cứ CV số 317/TTGDHN-ĐKGD ngày 24/3/2009 của Trung tâm GDCK HN v/v soát xét BCTC quý 2/2009 của các Công ty niêm yết. Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà xin giải trình nguyên nhân dẫn tới sự chênh lệch các số liệu soát xét trên BCTC quý 2/2009 như sau: (xem file đính kèm).

Giai trinh soat xet BCTC quy 2_2009.pdf

  • 24/08/2009 12:00
  • Theo: Công ty CP thuỷ điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét