Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Công ty cổ phần thủy điệnThác Bà

Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-HĐTĐKT ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh Yên Bái về việc kiểm tra công tác Thi đua, khen thưởng năm 2017. Ngày 23 tháng 11 năm 2017 Đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái đã tiến hành công tác kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Công ty…

Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-HĐTĐKT ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh Yên Bái về việc kiểm tra công tác Thi đua, khen thưởng năm 2017.  Ngày 23 tháng 11 năm 2017, đoàn kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái do đồng chí Vũ Quốc Bảo – Phó  Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ủy viên Hội đồng thi đua, khen thưởng của tỉnh cùng các đồng chí cán bộ, chuyên viên của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh và Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

Ảnh: Đ/c Vũ Quốc Bảo và các đồng chí trong đoàn kiểm tra làm việc với Hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty.

Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng cùng các đồng chí trong Hội đồng thi đua, khen thưởng Công ty đã làm việc với đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền  đã thay mặt Hội đồng Thi đua, khen thưởng của Công ty đã Báo với đoàn kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng của Công ty trong năm 2017.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐTĐKT Công ty báo cáo với đoàn kiểm tra.

Sau khi nghe Báo cáo, đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực tế các tài liệu về công tác thi đua, khen thưởng của Công ty năm 2017, đồng thời đoàn đã tới phân xưởng Vận hành để kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng.

Kết thúc buổi kiểm tra, đồng chí Vũ Quốc Bảo đã đánh giá: Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã và đang làm tốt công tác thi đua, khen thưởng. Thể hiện qua các nội dung kiểm tra đều cho thấy việc triển khai các nội dung thi đua, khen thưởng của địa phương, ngành và đơn vị đã được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả cao. Từ đó đã đóng góp lớn lao cho Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Đồng thời qua buổi kiểm tra đồng chí cũng mong muốn thời gian tới Công ty tiếp tục đổi mới phong trào thi đua yêu nước theo hướng bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua nhằm phát hiện, xây dưng, bồi dưỡng và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến. Chú trọng công tác khen thưởng đặc biệt tập trung vào việc khen thưởng các cá nhân, tập thể nhỏ và người trực tiếp lao động. Tích cực trong việc hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo – Giảm nghèo bền vững” của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, cùng chung sức với địa phương xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp./.

  • 24/11/2017 01:13
  • Phùng Đình Ái