Nhìn lại kết quả 7 năm thực hiện Quy chế Phối hợp giữa Công ty CP thủy điện Thác bà với Công an tỉnh Yên Bái và UBND các xã, thị trấn

“Trong 7 năm từ năm 2007 đến năm 2015, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà với Công an tỉnh Yên Bái đã thu được những kết quả cụ thể: Giữ vững An ninh chính trị nội bộ - An ninh kinh tế, an toàn nhà máy, an toàn hồ chứa, an toàn trật tự trên địa bàn. Đây là điều kiện quan trọng để Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ. Tham gia tích cực hoạt động an sinh xã hội và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Kết quả đó là động lực thúc đẩy sự phát triển của Công ty, góp phần xứng đáng vào công cuộc Công nghiệp hoá, Hiện đại hóa đất nước...”

Ngày 26/10/2015, Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Tổng kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh chính trị, trật tự xã hội giữa Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà với Công an tỉnh Yên Bái và giữa Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà với UBND của hơn 30 thuộc huyện Yên Bình và Huyện Lục Yên tiếp giáp hồ Thác Bà.


Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái và đồng chí Nguyễn Quang Thắng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà chủ trì Hội nghị.
 Hội nghị Tổng kết Quy chế phối hợp

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trọng – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện Yên Bình, lãnh đạo Công an huyện Yên Bình, lãnh đạo Công an huyện Lục Yên, lãnh đạo các phòng ban Công an tỉnh Yên Bái; Các đồng chí trong Ban Tổng Giám đốc và Trưởng, Phó các đơn vị của Công ty CP thủy điện Thác Bà; lãnh đạo chính quyền của hơn 30 xã thuộc Huyện Yên Bình và Huyện Lục Yên tiếp giáp hồ thủy điện Thác Bà.

Trong báo cáo tổng kết 7 năm thực hiện Quy chế, đồng chí Nguyễn Văn Quyền – Tổng Giám đốc Công ty đã đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được, ghi nhân thành tích của chính quyền và nhân dân các xã, thành tích và những nỗ lực của lực lượng công an tỉnh, công an các huyện và công an các xã trong công tác giữ gìn an toàn, an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để Công ty hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo sản xuất điện an toàn, hiệu quả, kinh tế; tham gia điều tiết nước hồ chứa, phòng chống lũ lụt, hạn hán cho hạ du; mở rộng đầu tư, tăng cường cung cấp các dịch vụ để tăng lợi ích cho cổ đông, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ; hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ đối với Nhà nước và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Đồng chí Tổng Giám đốc nhấn mạnh: “Hiện nay, nước ta có nhiều nhà máy thủy điện có công suất cao hơn, thiết bị hiện đại hơn, nhưng thủy điện Thác Bà - Đứa con đầu lòng của ngành thuỷ điện Việt Nam – sẽ mãi là niềm tự hào của ngành điện, niềm tự hào của Đất nước, vì nó được khởi công, xây dựng và phát điện ngay dưới làn bom đạn của giặc Mỹ. Vì thế, thủy điện Thác Bà còn là biểu tượng sáng ngời của niềm tin, của ý chí quyết tâm thắng Mỹ, quyết tâm xây dựng Chủ nghĩa xã hội của Đảng, của Nhà nước và của dân tộc ta. Chính vì vậy, trong Quy chế phối hợp ký kết năm 2007 đã xác định rõ: “Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà là một mục tiêu trọng điểm về kinh tế - xã hội cần được bảo vệ tuyệt đối an toàn”.

Những thuận lợi trong 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp:

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Bảo vệ An ninh - An toàn của nhà máy thuỷ điện Thác Bà.

Trên địa bàn của tỉnh Yên Bái, An ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Sự phát triển, tăng trưởng về kinh tế đã từng bước nâng cao đời sống vật chất - tinh thần của nhân dân.

Công an tỉnh Yên Bái, Công an huyện Yên Bình, Công an huyện Lục Yên, là cơ quan chuyên ngành, có chức năng; cán bộ và chiến sỹ vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ trên mặt trận bảo vệ an ninh; nắm chắc về thủ đoạn, âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch.

UBND và Công an các xã, thị trấn là lực lượng tại chỗ, hiểu rõ và nắm chắc được các đối tượng; nếu có hiện tượng gây rối xảy ra, việc xác định nghi phạm sẽ nhanh chóng và chính xác. Thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu biết chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác an ninh trật tự, là điều kiện để tạo nên thế trận toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty CP thủy điện Thác Bà là những đồng chí đã có nhiều năm công tác tại Thác Bà, am hiểu về địa bàn, phạm vi cần phải bảo vệ. Tập thể người lao động có nhận thức thức tốt và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tác phong lao động công nghiệp. Do đó luôn xác định đúng tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh chính trị, trât tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên một thực tế dễ thấy, đó là trên địa bàn mặc dù không xảy ra các vụ việc phạm pháp nghiêm trọng, nhưng vẫn có những vụ việc phức tạp như: phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, trật tự xã hội v.v…những tồn tại đó luôn là thách thức đòi hỏi công tác bảo vệ an ninh - trật tự phải luôn được đề cao, cảnh giác và sẵn sàng trấn áp tội phạm.

Công trình thủy điện Thác Bà không chỉ có nhiệm vụ sản xuất điện cung cấp cho hệ thống điện quốc gia mà còn có nhiệm vụ chống lũ, chống hạn cho vùng hạ du. Hồ chứa nước có diện tích 240 km2, với 1 đập chính và 18 đập phụ. Các đập ngăn được xây dựng đã 45 năm, phải được kiểm tra thường xuyên. Khó khăn hơn nữa là, diện tích lòng hồ trải dài trên diện rộng, đường gianh giới bảo vệ tiếp giáp với 30 xã và thị trấn của huyện Yên Bình, huyện Lục Yên.

Xác định rõ những khó khăn trong việc đảm bảo An ninh trật tự trên địa bàn, Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà nhiều năm qua đã phối hợp thường xuyên với Công an tỉnh Yên Bái để làm tốt công tác Bảo vệ An ninh chính trị nội bộ - An ninh kinh tế - An toàn nhà máy - An toàn hồ chứa.
 


Đồng chí Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Ủy viên Ban Tthường vụ Tỉnh ủy,
Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị nhất trí với Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp, đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và tồn tại cần sớm khắc phục, đề ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế.
 
 
Đồng chí Nguyễn Quang Thắng – Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thắng – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà bày tỏ vui mừng, đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị và kết quả đạt được qua 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, an toàn công trình thủy điện Thác Bà. Đồng chí khẳng định: “ Trong giai đoạn 2007- 2015, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà với Công an tỉnh Yên Bái đã thu được những kết quả cụ thể: Giữ vững An ninh chính trị nội bộ - An ninh kinh tế, an toàn nhà máy, an toàn hồ chứa, an toàn trật tự trên địa bàn. Đây là điều kiện quan trọng để Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật; đảm bảo lợi ích của các Cổ đông và mức thu nhập cho NLĐ. Tham gia phúc lợi xã hội và đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước. Kết quả đó là động lực thúc đẩy sự phát triển của Công ty, góp phần xứng đáng trong công cuộc Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đảm bảo An ninh chính trị nội bộ - An ninh kinh tế, An toàn nhà máy, giữ vững trật tự xã hội trên địa bàn, với kết quả đó, Công ty đã vinh dự được Bộ trưởng bộ Công an tặng bằng khen trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để đại biểu tham luận và công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua 7 năm thực hiện Quy chế Phối hợp và tiến hành ký kết Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà với Công an tỉnh Yên Bái và chính quyền địa phương.

Một số hình ảnh tại Hội nghị
 
Lãnh đạo Công ty ký kết Quy chế phối với Công an Tỉnh Yên Bái
 
 
Lãnh đạo Công ty ký kết Quy chế phối với UBND các xã
 
Đồng chí Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch tỉnh Yên Bái trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.
 

 Khen thưởng các đơn vị trong Công ty Khen thưởng lực lượng Công an và UBND các xã tiêu biểu

  • 02/11/2015 04:21
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà