THÔNG BÁO

TIẾP TỤC BÁN HSMT VÀ GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU Gói thầu: “Cung cấp thiết bị đo đếm điện năng – Nhà máy thủy điện Thác Bà”

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà đã thông báo mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp thiết bị đo đếm điện năng – Nhà máy thủy điện Thác Bà với nội dung:
- Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ ngày 8 tháng 5 năm 2012 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5 năm 2012 (trong giờ làm việc hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2012.

Nay xin gia hạn:

- Thời gian tiếp tục bán HSMT: Đến trước 14 giờ 30 phút ngày 12/6/2012 (trong giờ hành chính)
- Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 12/6/2012
- Thời gian mở thầu:    14 giờ 30 phút ngày 12/6/2012

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà - TT Thác Bà – Huyện Yên Bình – Tỉnh Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: http://thacba.com.vn hoặc http://thacba.vn

Điện thoại: 0293.884116; Fax: 0293.884167.

  • 25/05/2012 07:51
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét