THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 07h00 đến 11h30 ngày 24 tháng 3 năm 2017.

- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

II. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2017 có quyền tham dự Đại hội.

III. Đăng ký hoặc uỷ quyền dự họp:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền (nếu uỷ quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 14h00 ngày 23 tháng 3 năm 2017.

Cổ đông và đại diện cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo: CMND hoặc Hộ chiếu (cổ đông là cá nhân người nước ngoài), Giấy đăng ký dự họp, Giấy uỷ quyền dự họp.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

 1. Xem xét thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016;
 2. Xem xét thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
 3. Xem xét thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 4. Xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 5. Xem xét thông qua Báo cáo thu nhập của HĐQT, BKS năm 2016;
 6. Xem xét thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT, TGĐ, thù lao UV HĐQT, BKS năm 2017;
 7. Xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 8. Xem xét thông qua kế hoạch SXKD năm 2017;
 9. Xem xét sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015;
 10. Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.

V. Tài liệu phục vụ đại hội:

Mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội được đăng tại Website của Công ty theo địa chỉ:  http://www.thacba.vn từ ngày 09/3/2017.

Chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 029 3884116                 Fax: 029 3884167

Người liên hệ: ông Nguyễn Hữu Hùng – Thư ký Công ty, điện thoại: 0986312986

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà năm 2017./.

 • 08/03/2017 09:56
 • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà