THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh những gói thầu sau:

1.     Tên gói thầu: Gói thầu 1: Cung cấp dầu tuabine máy phát điện thủy lực

Gói thầu 2: Cung cấp máy đo độ đồng tâm khớp nối.

2.     Nguồn vốn:     Gói thầu 1: Vốn sản xuất kinh doanh 2012

Gói thầu 2: Vốn đầu tư phát triển 2012.

3.     Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

4.     Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2012 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 06 tháng 11 năm 2012 (trong giờ làm việc hành chính).

5.     Địa điểm phát hành HSYC và nhận HSĐX:

Phòng Kế hoạch - Vật tư – Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà – Thị trấn Thác Bà – huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái.

6.     Giá bán 01 bộ HSYC: Gói thầu 1: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)

Gói thầu 2: Phát hành miễn phí.

7.     Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 11 năm 2012.

8.     Thời điểm lập Biên bản tiếp nhận HSĐX: 14 giờ 30, ngày 06 tháng 11 năm 2012. Tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà - TT Thác Bà – Huyện Yên Bình – Tỉnh Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: http://www.thacba.vn hoặc http://www.thacba.com.vn. Điện thoại: 0293.884116; Fax: 0293.884167.

  • 24/10/2012 11:03
  • Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét