THÔNG BÁO CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh những gói thầu sau:

1.     Tên gói thầu:   Cung cấp thiết bị hóa dầu.

2.     Nguồn vốn:     Nguồn vốn Đầu tư Phát triển năm 2013.

3.     Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

4.     Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2013 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2013 (trong giờ làm việc hành chính).

5.     Địa điểm phát hành HSYC và nhận HSĐX:

Phòng Kế hoạch - Vật tư – Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà – Thị trấn Thác Bà – huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái.

6.     Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000VNĐ.

7.     Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2013.

8.     Thời điểm lập Biên bản tiếp nhận HSĐX: 14 giờ 30, ngày 10 tháng 5 năm 2013. Tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà - TT Thác Bà – Huyện Yên Bình – Tỉnh Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: http://www.thacba.vn hoặc http://www.thacba.com.vn

Điện thoại: 0293.884116; Fax: 0293.884167.

  • 15/04/2013 02:31
  • Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét