THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

Cung cấp và lắp đặt máy biến áp 630kVA-10,5/0,4 kV – Nhà máy thủy điện Thác Bà

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy biến áp 630kVA-10,5/0,4 kV – Nhà máy thủy điện Thác Bà. Theo đó thời điểm đóng thầu là 14h 30 phút ngày 03/6/2016.

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và tiếp tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu trên. Cụ thể như sau:

  • Thời điểm đóng thầu: 14h30 phút ngày 17/6/2016.
  • Thời điểm mở thầu công khai: bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu, tại trụ sở công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.
  • Hiệu lực của HSDT là 120 ngày kể từ 14h 30 phút ngày 03/6/2016 hoặc 105 ngày kể từ 14h 30 phút ngày 17/6/2016.
  • Hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 150 ngày kể từ 14h 30 phút ngày 03/6/2016 hoặc 135 ngày kể từ 14h 30 phút ngày 17/6/2016.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: http://thacba.com.vn hoặc http://thacba.vn Điện thoại: 029-3884116/Fax: 029-3884167./.

  • 07/06/2016 10:42
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà