THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

Gói thầu: Mua sắm máy cắt 110 kV.

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy cắt 110 kV. Theo đó thời điểm đóng thầu là 14h 30 phút ngày 17/7/2017.

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu và tiếp tục phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu trên. Cụ thể như sau:

  • Thời điểm đóng thầu: 14h30 phút ngày 27/7/2017.
  • Thời điểm mở thầu công khai: 14h 45 phút, tại trụ sở công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.
  • Hiệu lực của HSDT: ≥ 150 ngày kể từ ngày 17/7/2017 hoặc ≥ 140 ngày kể từ ngày 27/7/2017.
  • Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu: ≥ 180 ngày kể từ ngày 17/7/2017 hoặc ≥ 170 ngày kể từ ngày 27/7/2017.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: hoặc http://thacba.vn Điện thoại: 029-3884116/Fax: 029-3884167./.

  • 17/07/2017 03:43
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà