THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tư vấn thiết kế và lập hồ sơ mời thầu nâng cấp hệ thống nâng, hạ cánh phai xả tràn – Nhà máy thủy điện Thác Bà

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn thiết kế và lập hồ sơ mời thầu nâng cấp hệ thống nâng, hạ cánh phai xả tràn – Nhà máy thủy điện Thác Bà

- Loại gói thầu:

            Xây lắp          Mua sắm hàng hóa          Tư vấn          Phi tư vấn         Hỗn hợp  

            - Giá gói thầu: 804.939.700 VNĐ.

            - Nội dung chính của gói thầu: Thiết kế hệ thống nâng hạ cánh phai xả tràn: lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Lập dự toán công trình. Lập Hồ sơ mời thầu cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống nâng hạ cánh phai xả tràn     

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Nâng cấp hệ thống nâng hạ cánh phai xả tràn, nhà máy thủy điện Thác Bà.

3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT từ 08 giờ 00 phút ngày 09 tháng 6 năm 2016 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2016 (trong giờ làm việc hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng kế hoạch vật tư- Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 0293.884.116, fax: 0293.884.167, email: huandv1979@gmail.com.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn).

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: Mở thầu công khai bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ 14 giờ 30 phút ngày 30 tháng 6 năm 2016.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: http://thacba.com.vn hoặc http://thacba.vn Điện thoại: 029-3884116/Fax: 029-3884167./.

  • 02/06/2016 04:08
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà