THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức đấu thầu các gói thầu năm 2011 như sau:

  1. Gói thầu 1: Cung cấp acquy cho hệ thống điện một chiều – Nhà máy thủy điện Thác Bà
  2. Gói thầu 2: Cải tạo hệ thống mạng LAN – Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

- Hình thức lựa chọn nhà thầu của 2 gói thầu trên: Đấu thầu rộng rãi trong nước

- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2011

- Bảo đảm dự thầu: Gói thầu 1: 30.000.000 đồng, gói thầu 2: 20.000.000 đồng

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thực hiện bảo đảm.

- Thời gian bán HSMT: Từ 08h00, ngày 01/9/2011 đến trước 14h00, ngày 19 tháng 9 năm 2011 (Trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng KHVT - Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà -Thị trấn Thác Bà - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn).

- Thời điểm đóng thầu của 2 gói thầu trên: 14 giờ, ngày 19 tháng 9 năm 2011.

- Thời điểm mở thầu công khai của 2 gói thầu trên: 14 giờ, ngày 19 tháng 9 năm 2011 tại trụ sở Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà hoặc tại Website của công ty:  http://thacba.com.vn hoặc http://thacba.vn

Điện thoại: 029.3884116/Fax: 029.3884167./.

  • 19/08/2011 11:28
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét