THÔNG BÁO MỜI THẦU

“Chế tạo và cung cấp 08 dàn làm mát máy phát – Nhà máy thủy điện Thác Bà”

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu sau:

 1. Tên gói thầu: “Chế tạo và cung cấp 08 dàn làm mát máy phát – Nhà máy thủy điện Thác Bà”.
 2. Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn năm 2011.
 3. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn)
 5. Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng tiền mặt hoặc do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thực hiện bảo đảm.
 6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2011 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 05 tháng 12 năm 2011 (trong giờ làm việc hành chính).
 7. Địa điểm phát hành HSMT và nhận HSDT: Phòng KHVT – Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà – Thị trấn Thác Bà – huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái.
 8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.
 9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2011.
 10. Thời điểm mở thầu công khai: 14 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2011. Tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà - TT Thác Bà – Huyện Yên Bình – Tỉnh Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: http://thacba.com.vn hoặc http://thacba.vn

Điện thoại: 0293.884116; Fax: 0293.884167.

 • 04/11/2011 11:09
 • Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
 • 0 nhận xét

Gửi nhận xét