THÔNG BÁO MỜI THẦU

Gói thầu: Cung cấp Cung cấp thiết bị đo đếm điện năng – Nhà máy thủy điện Thác Bà (đấu thầu lần 2)

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi gói thầu sau:

1.                 Tên gói thầu:

- Cung cấp Cung cấp thiết bị đo đếm điện năng – Nhà máy thủy điện Thác Bà (đấu thầu lần 2)

2.                 Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn năm 2012.

3.                 Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4.                 Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2012 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 02 tháng 10 năm 2012 (trong giờ làm việc hành chính).

5.                 Địa điểm phát hành HSMT và nhận HSDT: Phòng KHVT – Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà – Thị trấn Thác Bà – huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái.

6.                 Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn.)

7.                 Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2012.

8.                 Bảo đảm dự thầu:

-         50.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn)

Bằng tiền mặt hoặc do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thực hiện. Thời hạn của Bảo đảm dự thầu: 180 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

9.                 Thời điểm mở thầu công khai: 14 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2012. Tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà - TT Thác Bà – Huyện Yên Bình – Tỉnh Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: http://thacba.com.vn hoặc http://thacba.vn

Điện thoại: 0293.884116; Fax: 0293.884167.

  • 04/09/2012 01:59
  • Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét