THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức đấu thầu:

- Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống dao cách ly 35kV – Nhà máy thủy điện Thác Bà

- Nguồn vốn:  Vốn Sửa chữa lớn

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ, ngày 07 tháng 6 năm 2013 đến trước 14 giờ 30 phút,  ngày 24 tháng 6 năm 2013 (Trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Phòng KHVT - Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà -Thị trấn Thác Bà - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút,  ngày 24 tháng 6 năm 2013.

- Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thực hiện bảo đảm. Thời hạn của Bảo đảm dự thầu: 180 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

- Thời điểm mở thầu công khai: 14 giờ 30 phút,  ngày 24 tháng 6 năm 2013 tại trụ sở Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: http://thacba.com.vn hoặc http://thacba.vn Điện thoại: 029-3884116/Fax: 029-3884167./.

  • 24/05/2013 10:56
  • Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét