THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐÓNG THẦU

Gói thầu: Cải tạo hệ thống mạng LAN

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà đã đăng thông báo mời thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cải tạo hệ thống mạng LAN – Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà:
-Thời gian bán HSMT: Từ 08h ngày 01/9/2011 đến trước 14h giờ ngày 19/9/2011(trong giờ hành chính).
-Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 19/9/2011.
Nay xin thay đổi:
Thời gian tiếp tục bán HSMT: Đến trước 14giờ ngày 12/10/2011 (trong giờ hành chính)
Thời gian đóng thầu: 14giờ ngày 12/10/2011
Thời gian mở thầu:    14giờ ngày 12/10/2011
Các nhà thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin và mua HSMT tại Phòng Kế hoạch-Vật tư; Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái.

Điện thoại: 029.3884116 - Fax: 029.3884167./.   

  • 15/09/2011 10:30
  • Công ty CP thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét