TIẾP TỤC BÁN HSMT VÀ GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

Gói thầu: “Chế tạo và cung cấp 08 dàn làm mát máy phát – Nhà máy thủy điện Thác Bà”

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà đã đăng thông báo mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: “Chế tạo và cung cấp 08 dàn làm mát máy phát – Nhà máy thủy điện Thác Bà” với nội dung:
- Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2011 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 05 tháng 12 năm 2011 (trong giờ làm việc hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2011.

Nay xin gia hạn:

- Thời gian tiếp tục bán HSMT: Đến trước 14 giờ 30 phút ngày 20/12/2011 (trong giờ hành chính)
- Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 20/12/2011
- Thời gian mở thầu:    14 giờ 30 phút ngày 20/12/2011

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà - TT Thác Bà – Huyện Yên Bình – Tỉnh Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: http://thacba.com.vn hoặc http://thacba.vn

Điện thoại: 0293.884116; Fax: 0293.884167.

  • 05/12/2011 04:34
  • Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét