TIẾP TỤC BÁN HSMT VÀ GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà đã đăng thông báo mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: “Cung cấp vật liệu và thi công xây lắp đường nội bộ – Nhà máy thủy điện Thác Bà” với nội dung:
- Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ, ngày 15 tháng 04 năm 2013 đến trước 14 giờ 30 phút,  ngày 02 tháng 5 năm 2013 (trong giờ làm việc hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 5 năm 2013.

Nay xin gia hạn:

- Thời gian tiếp tục bán HSMT: Đến trước 14 giờ 30 phút ngày 09/5/2013 (trong giờ hành chính)
- Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 09/5/2013
- Thời gian mở thầu:    14 giờ 30 phút ngày 09/5/2013

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà - TT Thác Bà – Huyện Yên Bình – Tỉnh Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: http://thacba.com.vn hoặc http://thacba.vn

Điện thoại: 0293.884116; Fax: 0293.884167

  • 02/05/2013 03:26
  • Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét