TTDVKT: Hoàn thành công tác trung tu phần cơ khí 03 tổ máy NMTĐ Văn Chấn

....Trên cơ sở thoả thuận hợp tác lâu dài trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm, hiệu chỉnh…

Nhà máy Thuỷ điện Văn Chấn bao gồm 03 tổ máy, có tổng công suất lắp đặt 57MW, được chủ đầu tư đưa vào vận hành từ tháng 8 năm 2013. Sau gần 02 năm vận hành, Công ty cổ phần Thủy điện Văn Chấn đã quyết định đưa các tổ máy ra trung tu, bảo dưỡng phần cơ khí nhằm đảm bảo cho các tổ máy hoạt động an toàn, ổn định, đạt hiệu quả kinh tế cao, nhất là trong mùa lũ 2015.

Trên cơ sở thoả thuận hợp tác lâu dài trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm, hiệu chỉnh… giữa CTCP Thủy điện Văn Chấn và CTCP Thủy điện Thác Bà, chủ đầu tư đã giao cho CTCP Thủy điện Thác Bà tiến hành công tác trung tu, bảo dưỡng phần cơ khí của 03 tổ máy với tiến độ từ 10 đến 15 ngày/01 tổ máy.

Thực hiện hợp đồng, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật đã thành lập đội công tác bao gồm nhiều chuyên gia, công nhân lành nghề bậc cao, dày dạn kinh nghiệm về công tác sửa chữa, bảo dưỡng, phối hợp chặt chẽ với NMTĐ Văn Chấn tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn, chất lượng và vượt tiến độ đã cam kết (thực hiện bình quân 12 ngày/01 tổ máy). Ngày 20 tháng 5 năm 2015, công tác trung tu, bảo dưỡng 03 tổ máy NMTĐ Văn Chấn đã hoàn tất, các tổ máy đã sẵn sàng vận hành để đón lũ 2015.

Có thể nói mô hình hợp tác toàn diện, lâu dài dài trong lĩnh vực sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm, hiệu chỉnh…của CTCP Thủy điện Thác Bà với các dự án thủy điện khác trên khu vực Miền Bắc đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các bên, nhất là về phía các chủ đầu tư bởi các bên có thể chủ động sắp xếp, bố trí nhân lực, thời điểm đưa các tổ máy ra sửa chữa, bảo dưỡng (vào mùa khô), chủ đầu tư có thể khai thác vận hành hiệu quả tối ưu các tổ máy vào mùa mưa lũ./.

  • 02/06/2015 07:15
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét