TTDVKT: hoàn thành công tác sửa chữa, đại tu BXCT tổ máy số 01 Nhà máy Thủy điện Ngòi Đường II

Ngày 23 tháng 4 năm 2015, công tác sửa chữa, lắp đặt đã hoàn thành. Tổ máy đã được đưa vào vận hành ổn định, đảm bảo đạt công suất thiết kế 2,5MW theo cột nước tính toán.

Nhà máy Thủy điện Ngòi Đường II do Công ty cổ phần Thủy điện Lào Cai làm chủ đầu tư có tổng công suất 5MW (2x2,5MW) nằm trên địa bàn xã Tả Phời, Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

            Nhà máy được đưa vào khai thác, vận hành từ tháng 3 năm 2008. Trải qua quá trình vận hành, bánh xe công tác (BXCT) tuabine gáo Nhà máy thủy điện Ngòi Đường II đã bị bào mòn nhiều, nguy cơ xảy ra sự cố là rất lớn.

             Công ty cổ phần Thủy điện Lào Cai đã tín nhiệm giao cho Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà thực hiện công tác sửa chữa, đại tu BXCT tổ máy số 01 với thời hạn 01 tháng bao gồm cả công tác tháo dỡ, vận chuyển về gia công tại xưởng cơ khí của TTDVKT. Mục tiêu là phải đảm bảo cho các tổ máy phát điện vận hành an toàn liên tục, kinh tế. Đồng thời phải đảm bảo được đúng công suất thiết kế của từng tổ máy là 2,5MW theo cột nước tính toán.

             Nhiệm vụ chính của công tác đại tu, sửa chữa là hàn đắp toàn bộ các gáo của BXCT, mài và đánh bóng các cánh gáo theo dưỡng đã có và tiến hành cân bằng động.

             Ngày 23 tháng 4 năm 2015, công tác sửa chữa, lắp đặt đã hoàn thành. Tổ máy đã được đưa vào vận hành ổn định, đảm bảo đạt công suất thiết kế 2,5MW theo cột nước tính toán.

          Những thành công từ công tác đại tu, sửa chữa BXCT tổ máy số 01 NMTĐ Ngòi Đường II môt lần nữa khẳng định sự vượt trội của đội ngũ nhân lực của TTDVKT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà trong việc sửa chữa, đại tu các thiết bị của nhà máy thủy điện trên khu vực Miền Bắc, xứng đáng với sự tin tưởng của các chủ đầu tư./.

  • 05/05/2015 04:44
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét