TTDVKT hưởng ứng ngày PCLB & giảm nhẹ thiên tai, ngày môi trường thế giới

Ngày 14 tháng 6 năm 2014 Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật đã ra quân triển khai các hoạt động hưởng ứng “68 năm ngày PCLB & giảm nhẹ thiên tai, ngày môi trường thế giới” do Tổng công ty phát điện 3 (GENCO3) và Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà phát động.

Trong ngày ra quân, theo kế hoạch toàn bộ Cán bộ CNVLĐ của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật (gồm 62 người) tiến hành công tác bảo dưỡng, phát dọn, vệ sinh môi trường… tại khu vực đập số 10, 11, 12 thuộc hệ thống đập phụ của công trình Thủy điện Thác Bà.

Ảnh: Hăng say lao động

Từ 06h30 sáng, toàn thể lực lượng Cán bộ CNVLĐ của TTDVKT đã tập trung tại khu vực Nhà quản lý đập 8 để nghe phổ biến kế hoạch, theo đó Phân xưởng CK-TC sẽ lao động tại khu vực đập số 10, Phòng TH và Phân xưởng Điện - Tự động phụ trách khu vực đập số 11, sau khi hoàn thành các đơn vị tập trung lao động tại khu vực đập số 12. Mặc dù thời tiết có mưa nhỏ nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ công việc mà ngược lại còn mang đến không khí mát dịu, như tiếp thêm sức mạnh cho các thành viên tham gia lao động. Đến 11h00, mọi công việc theo kế hoạch đề ra đã được hoàn tất. 

 

Ảnh: Năng suất - chất lượng

Là đơn vị được giao trực tiếp quản lý toàn bộ hệ thống đê đập, các công trình thủy công của công trình thủy điện Thác Bà (bao gồm đập chính và 18 đập phụ, hệ thống đường kiểm tra đập). Trong những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn công trình Thủy điện Thác Bà, Cán bộ CNVLĐ của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật luôn tích cực nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, luôn thực hiện nghiêm túc theo quy định của nhà nước, của ngành và của Công ty như:

- Tổ chức phương án quản lý, bảo vệ, kiểm tra thường xuyên đối với hệ thống đê đập và đường kiểm tra đập. Phối hợp với các phòng ban chức năng và địa phương kịp thời xử lý các vi phạm liên quan đến bảo vệ, bảo đảm an toàn công trình.

- Đảm bảo công tác quan trắc thấm, lún, chuyển dịch công trình theo quy định.

- Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hệ thống đập và các công trình phụ trợ phục vụ cho công tác đảm bảo an toàn công trình.

- Đảm bảo công tác vận hành công trình trong mùa mưa lũ (đóng, mở cánh phai xả tràn) theo yêu cầu của Ban chỉ đạo PCLBTW và Công ty.

- Duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng trong mùa mưa lũ.

- Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống trong khu vực về trách nhiệm đảm bảo an toàn công trình…

 

Ảnh: Niềm vui lao động

Trong những năm gần đây, tình trạng vi phạm về công tác bảo vệ hệ thống đê đập, hồ chứa công trình thủy điện Thác Bà ngày càng phổ biến đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ công trình.

   Với phương châm “Phòng hơn chống”,  hoạt động hưởng ứng “68 năm ngày PCLB & giảm nhẹ thiên tai, ngày môi trường thế giới” của Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp hơn nữa của chính quyền các cấp địa phương và nhân dân sinh sống trong khu vực về công tác bảo vệ, bảo đảm an toàn công trình, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai./.

  • 30/06/2014 07:33
  • Trung tâm DVKT
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét