Thông báo

Gia hạn thời điểm đóng thầu

Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy biến áp T4 - Nhà máy thủy điện Thác Bà. (Máy biến áp lực ngoài trời, ba pha, 50Hz, 38,5+-2x2,5%/10,5 KV, công suất 10 MVA)

(http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 215050817615)

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà đã đăng thông báo mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: “Cung cấp và lắp đặt máy biến áp T4 - Nhà máy thủy điện Thác Bà. (Máy biến áp lực ngoài trời, ba pha, 50Hz, 38,5+-2x2,5%/10,5 KV, công suất 10 MVA)” với nội dung:
- Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ ngày 21 tháng 5 năm 2015 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 01 tháng 6 năm 2015 (trong giờ làm việc hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 6 năm 2015.
Nay xin thông báo:
- Tiếp tục bán HSMT: Đến trước 14 giờ 30 phút ngày 11/6/2015 (trong giờ hành chính)

- Thời gian đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 11/6/2015
- Thời gian mở thầu công khai:  bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm đóng thầu tại trụ sở công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.
- Hiệu lực của HSDT là 150 ngày kể từ 14h 30 phút ngày 01/6/2015 hoặc 140 ngày kể từ 14h 30 phút ngày 11/6/2015.

- Hiệu lực của bảo đảm dự thầu là 180 ngày kể từ 14h 30 phút ngày 01/6/2015 hoặc 170 ngày kể từ 14h 30 phút ngày 11/6/2015.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà - TT Thác Bà – Huyện Yên Bình – Tỉnh Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: http://thacba.com.vn hoặc http://thacba.vn. Điện thoại: 0293.884116; Fax: 0293.884167.

  • 02/06/2015 07:12
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét