Thông báo chào hàng cạnh tranh

Cung cấp thiết bị đo trị số axit

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu sau:

1.     Tên gói thầu:   Cung cấp thiết bị đo trị số axit.

2.     Nguồn vốn:     Nguồn vốn Đầu tư Phát triển năm 2013.

3.     Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

4.     Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 13 tháng 11 năm 2013 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 22 tháng 11 năm 2013 (trong giờ làm việc hành chính).

5.     Địa điểm phát hành HSYC và nhận HSĐX:

Phòng Kế hoạch - Vật tư – Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà – Thị trấn Thác Bà – huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái.

6.     Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000VNĐ.

7.     Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 11 năm 2013.

8.     Thời điểm lập Biên bản tiếp nhận HSĐX: 14 giờ 30, ngày 22 tháng 11 năm 2013. Tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà - TT Thác Bà – Huyện Yên Bình – Tỉnh Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: http://www.thacba.vn hoặc http://www.thacba.com.vn

Điện thoại: 0293.884116; Fax: 0293.884167.

  • 12/11/2013 02:01
  • Công ty CP thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét