Thông báo chào hàng cạnh tranh

Cung cấp các modul rơle C264

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu sau:

1.      Tên gói thầu: Cung cấp các modul rơle C264 thuộc Công trình: Đại tu Hệ thống DCS, hạng mục: Đại tu các ngăn lộ điều khiển đường dây 110kV (BU1,BU2,BU3).

2.      Nguồn vốn:         Nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2014.

3.      Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

4.      Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ ngày 03 tháng 03 năm 2014 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 14 tháng 03 năm 2014 (trong giờ làm việc hành chính).

5.      Địa điểm phát hành HSYC và nhận HSĐX:

Phòng Kế hoạch - Vật tư – Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà – Thị trấn Thác Bà – huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái.

6.      Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000VNĐ.

7.      Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 03 năm 2014.

8.      Thời điểm lập Biên bản tiếp nhận HSĐX: 14 giờ 30, ngày 14 tháng 03 năm 2014. Tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà - TT Thác Bà – Huyện Yên Bình – Tỉnh Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: http://www.thacba.vn hoặc http://www.thacba.com.vn

Điện thoại: 0293.884116; Fax: 0293.884167.

  • 03/03/2014 08:43
  • Công ty CP thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét