Thông báo đấu giá phương tiện vận tải, tài sản, vật tư thiết bị đã qua sử dụng, tồn kho ứ đọng, chất thải nguy hại bán thanh lý

1. Đơn vị bán đấu giá, đơn vị có tài sản

- Đơn vị bán đấu giá (Công ty đấu giá): Công ty cổ phần Đầu tư và Đấu giá chuyên nghiệp Việt Nam; Địa chỉ: Số 5 ngách 11 ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Điện thoại: 0243.6620.888/0963161828

- Đơn vị có tài sản: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà; Địa chỉ: Thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

2. Tên tài sản bán đấu giá: Phương tiện vận tải, tài sản, vật tư thiết bị đã qua sử dụng, tồn kho ứ đọng, chất thải nguy hại bán thanh lý (Chi tiết danh mục tài sản xem tại Hồ sơ mời tham gia đấu giá). Gồm:

    + Lô 1: Phương tiện vận tải đã qua sử dụng.

    + Lô 2: Tài sản, vật tư thiết bị tồn kho ứ đọng, chất thải nguy hại.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản, hồ sơ pháp lý tài sản (Trong giờ hành chính):

- Xem tài sản: Từ ngày 21/9/2017 đến hết ngày 22/9/2017 tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (Thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

- Xem hồ sơ pháp lý tài sản: Từ ngày 21/9/2017 đến hết ngày 22/9/2017 tại Công ty đấu giá.

4. Giá khởi điểm (đã bao gồm thuế VAT 10%): 4.992.000.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu đồng). Trong đó:

- Lô 1: 443.960.000 đồng (Bốn trăm bốn mươi ba triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

- Lô 2: 4.548.040.000 đồng (Bốn tỷ, năm trăm bốn mươi tám triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá; Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ tham gia đấu giá.(Trong giờ hành chính): Hạn cuối đến hết ngày 27/9/2017 tại Công ty đấu giá.

b. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/01 hồ sơ, Mỗi khách hàng chỉ được mua 01 hồ sơ mời tham gia đấu giá.

c. Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

6. Hình thức, phương thức đấu giá

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức bán đấu giá: Theo phương thức trả giá lên. Bán một lần cả hai lô.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Quy định tại Quy chế cuộc đấu giá trong Hồ sơ mời tham gia đấu giá.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10 giờ 00 ngày 29/9/2017 Tại phòng đấu giá Công ty đấu giá.

  • 14/09/2017 09:43
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà