Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu mua máy bơm cứu hoả

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà đã đăng thông báo mời thầu gói thầu như sau:

Tên gói thầu: Mua máy bơm cứu hỏa

Tên dự án: Sản xuất kinh doanh năm 2018.

             Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: Từ 8 giờ 00, ngày 15 tháng 6 năm 2018 đến trước 14 giờ 00, ngày 26 tháng 6 năm 2018.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 26 tháng 06 năm 2018.

- Thời điểm mở thầu:        14 giờ phút, ngày 26 tháng 06 năm 2018. 

Thông tin đăng tải trên báo đấu thầu số 111 ngày 15/6/2018.

Nay xin gia hạn tiếp tục phát hành Bản yêu cầu báo giá: đến 14 giờ ngày 03/7/2018.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 03 tháng 7 năm 2018.

- Thời điểm mở thầu:    14 giờ 00 phút ngày ngày 03 tháng 7 năm 2018.

- Thời gian có hiệu lực của E-HSĐX: 30 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Trân trọng!

  • 25/06/2018 04:00
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà