Thông báo mời chào hàng: Mua xe ô tô 15 chỗ

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua xe ô tô 15 chỗ

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 999.000.000VNĐ.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua 01 xe ô tô 15 chỗ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: Sản xuất kinh doanh.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành Bản yêu cầu báo giá: từ 8 giờ 30, ngày 07 tháng 5 năm 2019 đến trước 14 giờ 00, ngày 14 tháng 5 năm 2019.

7. Địa điểm phát hành Bản yêu cầu báo giá: Phòng kế hoạch vật tư- Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 0216.3884.116, fax: 0216.3884.167, email: hungnh2581@gmail.com.

8. Giá bán 01 bộ Bản yêu cầu báo giá: Miễn phí

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 14 tháng 5 năm 2019.

10. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 14 tháng 5 năm 2019.

  • 06/05/2019 09:34
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà