Thông báo mời thầu

Cung cấp Hợp bộ kiểm tra, thí nghiệm nhất thứ đa năng

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức đấu thầu như sau:

- Gói thầu: Cung cấp Hợp bộ kiểm tra, thí nghiệm nhất thứ đa năng.

- Nguồn vốn:  Vốn đầu tư phát triển năm 2014.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 8 giờ 00, ngày 17 tháng 4 năm 2014 đến trước 14 giờ 30 phút,  ngày 29 tháng 4 năm 2014(Trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Phòng KHVT - Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà -Thị trấn Thác Bà - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ: 1.000.000 VNĐ (Một triệu  đồng chẵn).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thực hiện bảo đảm. Thời hạn của Bảo đảm dự thầu: 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

- Thời điểm mở thầu công khai: 14 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2014 tại trụ sở Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: http://thacba.com.vn hoặc http://thacba.vn Điện thoại: 029-3884116/Fax: 029-3884167./.

  • 18/04/2014 07:46
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét