Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Thác Bà

Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

 - Tên gói thầu: Thi công xây dựng mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Thác Bà

 - Tên dự án: Cắm mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Thác Bà.

 - Nguồn vốn: Vốn Đầu tư phát triển năm 2014

 - Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

 - Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 22 tháng 12 năm 2014 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 01 năm 2015 trong giờ hành chính

 - Địa điểm bán HSMT: Phòng Kế hoạch vật tư - Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà -Thị trấn Thác Bà - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.

 - Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai  triệu đồng chẵn).

 - Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kế hoạch vật tư - Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà -Thị trấn Thác Bà - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái

 - Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút,  ngày 06 tháng 01 năm 2015.

 - Bảo đảm dự thầu: 120.000.000 VNĐ (Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thực hiện bảo đảm. Thời hạn của Bảo đảm dự thầu: 180 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

  

   HSDT sẽ được mở công khai bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm đóng thầu tại trụ sở Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà.

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

  • 10/12/2014 04:01
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét