Thông báo mời thầu

Cung cấp và lắp đặt máy biến áp T4 – Nhà máy thủy điện Thác Bà

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

- Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy biến áp T4 – Nhà máy thủy điện Thác Bà

 (Máy biến áp lực ngoài trời, ba pha, 50Hz,  38,5±2x2,5%/10,5 KV, công suất 10 MVA)

- Nguồn vốn:  Vốn Đầu tư phát triển năm 2015

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ, ngày 21 tháng 5 năm 2015 đến trước 14 giờ 30 phút,  ngày 01 tháng 6 năm 2015 (Trong giờ làm việc hành chính).

- Địa điểm bán HSMT và nhận HSDT: Phòng KHVT - Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà -Thị trấn Thác Bà - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút,  ngày 01 tháng 6 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng chẵn) bằng tiền mặt hoặc do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thực hiện bảo đảm. Thời hạn của Bảo đảm dự thầu: 180 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

- Thời điểm mở thầu công khai: bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm đóng thầu tại trụ sở Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: http://thacba.com.vn hoặc http://thacba.vn Điện thoại: 029-3884116/Fax: 029-3884167./.

  • 08/05/2015 10:36
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét