Thông báo mời thầu: Mua vật tư sửa chữa dây dẫn trên không từ máy biến áp 110kV đến trạm OPY

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua vật tư sửa chữa dây dẫn trên không từ máy biến áp 110kV đến trạm OPY

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 605.030.162VNĐ

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp sứ chuỗi 110kV  và dây dẫn trên không.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: SCL năm 2019.

3. Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.

6.Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ 00, ngày 29 tháng 7 năm 2019 đến trước 14 giờ 00, ngày 05 tháng 8 năm 2019.

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng kế hoạch vật tư- Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 0216.3884.116, fax: 0216.3884.167

8. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí

9. Thời gian có hiệu lực của HSĐX: 20 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 05 tháng 8 năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu: 15  giờ 00, ngày 05 tháng 8 năm 2019.

  • 29/07/2019 09:20
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà