Thông báo mời thầu gói thầu "Mua máy biến điện áp 110 KV"

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau:

1. Tên gói thầu: Mua máy biến điện áp 110 KV

- Loại gói thầu:

            Xây lắp          Mua sắm hàng hóa         Tư vấn          Phi tư vấn          Hỗn hợp   

            - Giá gói thầu: 1.365.000.000 VNĐ.

            - Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp 05 máy biến điện áp (TU) 110 kV, 1 pha, kiểu cảm ứng điện từ, lắp đặt ngoài trời, ngâm trong dầu.

            - Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Tên dự án: SXKD 2018.

3. Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh năm 2018.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT từ 08 giờ 00 phút ngày 01 tháng 8 năm 2018 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2018 (trong giờ làm việc hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng kế hoạch vật tư- Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 02163.884.116, fax: 02163.884.167, email: huandv1979@gmail.com.

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng chẵn).

9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8 năm 2018.

10. Thời điểm mở thầu: Mở thầu công khai bắt đầu 14 giờ 45 phút ngày 17 tháng 8 năm 2018

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch-Vật tư Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ:  http://thacba.vn Điện thoại: 0216-3884116/Fax: 0216-3884167./.

  • 26/07/2018 10:39
  • Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà