Thông báo tuyển dụng lao động năm 2018

  • 24/04/2018

Về việc tuyển dụng lao động năm 2018

Chi tiết...Thông báo về việc tuyển dụng lao động năm 2015

  • 16/12/2014

Về việc tuyển dụng lao động năm 2015

Chi tiết...


Thông báo tuyển dụng lao động năm 2014

  • 22/04/2014

Tuyển dụng lao động năm 2014

Chi tiết...THÔNG BÁO

  • 19/11/2012

V/v: tuyển dụng lao động năm 2012

Chi tiết...


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

  • 06/09/2012

Đối tượng cần tuyển: + Phó phòng Tài chính kế toán + Kỹ sư điện, chuyên ngành Tự động hóa + Kỹ sư điện, chuyên ngành Hệ thống điện

Chi tiết...


Thông báo Tuyển lao động

  • 29/12/2010

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà là doanh nghiệp có nhiều lợi thế trong lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng. Hiện nay Công ty đang cần tuyển lao động theo nội dung sau:

Chi tiết...