THÔNG BÁO

TIẾP TỤC BÁN HSMT VÀ GIA HẠN THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU

Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà đã đăng thông báo mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp các thiết bị thí nghiệm với nội dung:
-Thời gian bán HSMT: Từ 08h ngày 4/7/2011 đến trước 14h giờ ngày 20/7/2011(trong giờ hành chính).
-Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 20/7/2011.
Nay xin gia hạn:
Thời gian tiếp tục bán HSMT: Đến trước 14giờ ngày 4 tháng 8/2011 (trong giờ hành chính)
Thời gian đóng thầu: 14giờ ngày 4/8/2011
Thời gian mở thầu:    14giờ ngày 4/8/2011
Các nhà thầu có thể tìm hiểu thêm các thông tin và mua HSMT tại Phòng Kế hoạch-Vật tư; Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà - Yên Bình - Yên Bái.

Điện thoại: 029.3884116 - Fax: 029.3884167./.

  • 25/07/2011 09:58
  • Cty Cp thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét