Đại hội Đảng bộ Công ty cổ phần Thuỷ điện Thác Bà lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015- 2020

YBĐT - Ngày 31/3, Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà long trọng tổ chức Đại hội lần XVII, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Vinh Quang - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; bí thư, phó bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc cùng 65 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là Đại hội được Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối.

Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà hiện có 65 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo Công ty thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đặt ra. Trong 5 năm qua, tổng sản lượng điện sản xuất đạt 1,73 tỷ KWh; tổng doanh thu đạt 1.258 tỷ đồng, tăng 230% so với đầu nhiệm kỳ; nộp ngân sách Nhà nước gần 250 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động trong đơn vị đạt 13,74 triệu đồng/người/ tháng, tăng 175% so với năm 2011. Công tác phát triển cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các đối tác luôn được quan tâm, đã tạo được uy tín với các đơn vị trong và ngoài ngành. Trong 5 năm doanh thu từ lĩnh vực này đạt trên 15 tỷ đồng; đầu tư trên 50 tỷ đồng để đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Bên cạnh đó, Công ty còn tích cực tham gia ủng hộ các chương trình an sinh xã hội tại địa phương với số tiền trên 5 tỷ đồng. Nhiều năm liền, Đảng bộ Công ty được công nhận Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu, lá cờ đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công ty phấn đấu sản lượng điện bình quân năm đạt 340 triệu KWh; doanh thu hàng năm tăng từ 5- 10%; nộp ngân sách Nhà nước trên 85 tỷ đồng vào năm 2020; thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt 14 triệu đồng/ tháng; 100% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; các tổ chức chính trị - xã hội đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc và kết nạp mới từ 5 – 10 đảng viên.

   

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty (Khóa XVII)

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà khóa XVII gồm 9 đồng chí.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Vinh Quang - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty tích cực đổi mới, cải tiến toàn diện, nhất là công tác quản lý, điều hành nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo an toàn lao động, cải thiện và nâng cao đời sống cho người lao động. Thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng uỷ theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XI). Tăng cường mối quan hệ phối hợp, hiệu quả giữa các bộ phận để tạo sự thống nhất trong toàn Công ty, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XVII gồm 9 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí; bầu chức Bí thư, Phó bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ. Đồng chí Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản tri, Tổng giám đốc Công ty được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ. Đại hội cũng đã Nghị quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ II gồm 5 đồng chí.

Ngay sau khi Đại hội kết thúc, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức và chỉ đạo đại hội để tiếp tục chỉ đạo công tác tổ chức đại hội tại các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Vinh Quang - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; bí thư, phó bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc cùng 65 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là Đại hội được Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối.

Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà hiện có 65 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo Công ty thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đặt ra. Trong 5 năm qua, tổng sản lượng điện sản xuất đạt 1.730 tỷ KWh; tổng doanh thu đạt 1.258 tỷ đồng, tăng 230% so với đầu nhiệm kỳ; nộp ngân sách Nhà nước gần 250 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động trong đơn vị đạt 13,74 triệu đồng/người/ tháng, tăng 175% so với năm 2011. Công tác phát triển cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các đối tác luôn được quan tâm, đã tạo được uy tín với các đơn vị trong và ngoài ngành. Trong 5 năm doanh thu từ lĩnh vực này đạt trên 15 tỷ đồng; đầu tư trên 50 tỷ đồng để đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Bên cạnh đó, Công ty còn tích cực tham gia ủng hộ các chương trình an sinh xã hội tại địa phương với số tiền trên 5 tỷ đồng. Nhiều năm liền, Đảng bộ Công ty được công nhận Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu, lá cờ đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công ty phấn đấu sản lượng điện bình quân năm đạt 340 triệu KWh; doanh thu hàng năm tăng từ 5- 10%; nộp ngân sách Nhà nước trên 85 tỷ đồng vào năm 2020; thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt 14 triệu đồng/ tháng; 100% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; các tổ chức chính trị - xã hội đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc và kết nạp mới từ 5 – 10 đảng viên.

   

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty (Khóa XVII)

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà khóa XVII gồm 9 đồng chí.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Vinh Quang - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty tích cực đổi mới, cải tiến toàn diện, nhất là công tác quản lý, điều hành nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo an toàn lao động, cải thiện và nâng cao đời sống cho người lao động. Thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng uỷ theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XI). Tăng cường mối quan hệ phối hợp, hiệu quả giữa các bộ phận để tạo sự thống nhất trong toàn Công ty, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XVII gồm 9 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí; bầu chức Bí thư, Phó bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ. Đồng chí Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản tri, Tổng giám đốc Công ty được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ. Đại hội cũng đã Nghị quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ II gồm 5 đồng chí.

Ngay sau khi Đại hội kết thúc, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức và chỉ đạo đại hội để tiếp tục chỉ đạo công tác tổ chức đại hội tại các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Vinh Quang - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối; bí thư, phó bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc cùng 65 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đây là Đại hội được Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối.

Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà hiện có 65 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo Công ty thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đặt ra. Trong 5 năm qua, tổng sản lượng điện sản xuất đạt 1.730 tỷ KWh; tổng doanh thu đạt 1.258 tỷ đồng, tăng 230% so với đầu nhiệm kỳ; nộp ngân sách Nhà nước gần 250 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động trong đơn vị đạt 13,74 triệu đồng/người/ tháng, tăng 175% so với năm 2011. Công tác phát triển cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các đối tác luôn được quan tâm, đã tạo được uy tín với các đơn vị trong và ngoài ngành. Trong 5 năm doanh thu từ lĩnh vực này đạt trên 15 tỷ đồng; đầu tư trên 50 tỷ đồng để đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và hiệu quả lao động.

Bên cạnh đó, Công ty còn tích cực tham gia ủng hộ các chương trình an sinh xã hội tại địa phương với số tiền trên 5 tỷ đồng. Nhiều năm liền, Đảng bộ Công ty được công nhận Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu, lá cờ đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công ty phấn đấu sản lượng điện bình quân năm đạt 340 triệu KWh; doanh thu hàng năm tăng từ 5- 10%; nộp ngân sách Nhà nước trên 85 tỷ đồng vào năm 2020; thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên đạt 14 triệu đồng/ tháng; 100% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; các tổ chức chính trị - xã hội đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc và kết nạp mới từ 5 – 10 đảng viên.

   

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty (Khóa XVII)

Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà khóa XVII gồm 9 đồng chí.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Vinh Quang - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo thực hiện trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Công ty trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Công ty tích cực đổi mới, cải tiến toàn diện, nhất là công tác quản lý, điều hành nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo an toàn lao động, cải thiện và nâng cao đời sống cho người lao động. Thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng uỷ theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khoá XI). Tăng cường mối quan hệ phối hợp, hiệu quả giữa các bộ phận để tạo sự thống nhất trong toàn Công ty, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa XVII gồm 9 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí; bầu chức Bí thư, Phó bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ. Đồng chí Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản tri, Tổng giám đốc Công ty được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ. Đại hội cũng đã Nghị quyết thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp lần thứ II gồm 5 đồng chí.

Ngay sau khi Đại hội kết thúc, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức và chỉ đạo đại hội để tiếp tục chỉ đạo công tác tổ chức đại hội tại các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối.

  • 01/04/2015 11:24
  • Mạnh Cường - Báo Yên Bái
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét