Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà hỗ trợ, động viên NLĐ gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà trao quà hỗ trợ, động viên NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo và NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 28/5/2018, thay mặt HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT, trao quà hỗ trợ Người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 02 phần quà được trao cho ông Nguyễn Công Huệ - Công nhân cơ khí bị ung thư thanh quản và ông Bùi Quang Thắng – Công nhân lái xe gặp rủi ro khi thực hiện công việc.

Tập thể Người lao động của Công ty nhận thức được: đây là hoạt động ý nghĩa, mang đậm giá trị nhân văn sâu sắc của HĐQT Công ty; với cá nhân Người lao động được nhận quà đã bày tỏ xúc động và tấm lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm thăm hỏi, động viên, kịp thời của HĐQT, Ban điều hành Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

ẢNH 2:

Ông Bùi Quang Thắng – bày tỏ xúc động, cám ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Công ty

Hoạt động thăm hỏi tặng quà, động viên NLĐ là hoạt động thường xuyên, trở thành nét đẹp văn hóa của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

  • 18/06/2018 07:21
  • Đặng Quang Huân