Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2017

Ngày 02 tháng 02 năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-TĐTB-P1 ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Tổng Giám đốc và Công đoàn Công ty, ngày 02 tháng 02 năm 2018  Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2017.

                                      Ảnh: Các đại biểu về dự hội nghị                                                            

         Tới dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Vân – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái, đại diện Lãnh đạo và Công đoàn Tổng Công ty phát điện 3, Hội đồng quản trị Công ty.

         Hội nghị đã được tổ chức theo đúng trình tự của Hướng dẫn số 1499/HD-TLĐ ngày 21 tháng 9 năm 2015 của Tổng Lên đoàn lao động Việt Nam về việc hướng dẫn Công đoàn tham gia tổ chức hội nghị Người lao động.

         Ông Nguyễn Văn Quyền - Tổng Giám đốc Công ty, Người sử dụng Lao động đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 với các nội dung cơ bản như:

         Các nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh năm 2017 đều đạt và vượt so với kế hoạch được giao. Nộp ngân sách Nhà nước vượt 158,3%; 100% người lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Các công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo cũng đã được quan tâm thực hiện tốt đem lại nhiều tình cảm, niềm tin với chính quyền và nhân dân địa phương.

         Bên cạnh đó Tổng Giám đốc cũng nêu rõ các nhiệm vụ trong năm 2018, đặc biệt là các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính cần phải đạt được trong năm 2018 như: Sản lượng điện phấn đấu đạt 395 triệu kW.h; tỷ lệ điện tự dùng và tổn thất nhỏ hơn hoặc bằng 1,33%

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Quyền – TGĐ, đại diện người sử dụng lao động, báo cáo trước Hội nghị.

         Tiếp đó ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn, đại diện người lao động đã báo cáo kết quả tổ chức hội nghị người lao động của các đơn vị; báo cáo tổng hợp các đề xuất và kiến nghị của người lao động đồng thời trình bày Báo cáo Tổng kết Công đoàn năm 2017.

Ảnh: Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn báo cáo trước Hội nghị.

         Đại diện phòng Tài chính kế toán và phòng Hành chính – Nhân sự đã trình bày các báo cáo quản lý và sự dụng quỹ phúc lợi, khen thưởng, các nội dung sửa đổi, bổ sung Thoản ước lao động tập thể , nội quy lao động.

 Ảnh:ông Lê Hồng Minh – Trưởng phòng TCKT, báo cáo quản lý và sự dụng quỹ phúc lợi, khen thưởng

Ảnh: Ông Vũ Trọng Sang – Trưởng phòng HC-NS, báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung Thoản ước lao động tập thể , nội quy lao động

Hội nghị cũng đã được nghe ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, ý kiến của bà Nguyễn Thị Vân – Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái và nhiều ý kiến của người lao động.

Ảnh: Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT phát biểu trước Hội nghị

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Vân – Phó CHủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái, phát biểu trước Hội nghị

Ảnh: Ông Đặng Khánh Linh – Trưởng ca vận hành, thuộc phân xưởng Vận Hành, tham gia ý kiến trước Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Quyền – Tổng Giám đốc, đại diện đoàn chủ tịch hội nghị đã tiếp thu ý kiến, đồng thời giải đáp các kiến nghị của người lao động, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện giải quyết các kiến nghị trong năm 2018.   

         Trước sự chứng kiến của các đại biểu cùng toàn thể người lao động Công ty, ông Nguyễn Văn Quyền – Tổng Giám đốc là người sử dụng lao động cùng ông Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2018

Ảnh:  Lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể

          Trước đó, để chuẩn bị cho Hội nghị người lao động toàn Công ty, các đơn vị đã tổ chức hội nghị người lao động

Ảnh:  Hội nghị người lao động phòng HC-NS

Ảnh:  Hội nghị người lao động phân xưởng Vận hành

         Tại hội nghị cũng đã tuyên dương những tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu thi đua năm 2017 và phát động thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

 

Ảnh: Ông Nguyễn Trọng Hiền – Chủ tịch HĐQT trao tặng giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu xuất sắc năm 2017

Ảnh: Bà Nguyễn Thị Vân – Phó chủ tịch liên đoàn lao động tỉnh Yên Bái, trao cơ thi đua trong phong trào hai giỏi cho Công đoàn Công ty

Ảnh: Bà Bùi Thị Ngọc Lan - Ủy viên BCH, Trưởng ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty phát điện 3 trao Giấy khen của Công đoàn Tổng Công ty cho các tập thể và cá nhân

Ảnh: Ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Công ty, phát động thi đua năm 2018

  • 07/02/2018 08:21
  • Phùng Đình Ái