Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản lý và trình độ chuyên môn cho người lao động.

Vừa qua Công ty cổ phần thủy điện thác Bà đã phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và trường Đại học Điện lực Hà Nội tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho người lao …

Nhằm phát triển nguồn lực, nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn tay nghề cho người lao động, tự chủ trong công tác quản lý các thiết bị của Công ty. Vừa qua Công ty cổ phần thủy điện thác Bà đã phối hợp với Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và trường Đại học Điện lực Hà Nội tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho người lao động về nâng cao năng lực quản lý và đạo tạo, bồi dưỡng kiến thức về hệ thống DCS của Công ty.

Đối với lớp học nâng cao năng lực quản lý đối tượng là những cán bộ Lãnh đạo và cán bộ quản lý từ cấp tổ trở lên.

Ảnh: Tập huấn, đào tạo cho người lao động về nâng cao năng lực quản lý

Với lớp học  đạo tạo, bồi dưỡng kiến thức về hệ thống DCS đối tượng là công nhân sửa chữa Điện – Điện tự động và công nhân vận hành.

Ảnh: Đạo tạo, bồi dưỡng kiến thức về hệ thống DCS

  • 06/07/2018 11:09
  • Phùng Đình Ái