Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 05 tháng 6 năm 2018 Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị só 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Công văn số 310-CV/ĐU ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái về việc kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch số 93-KH/ĐU ngày 12/4/2018 của Đảng ủy khối doanh nghiệp về tổ chức hội nghị tuyên dương các mô hình, các điển hình tiên tiến đợt 1 gắn với sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị só 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ngày 05 tháng 6 năm 2018 Đảng bộ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đã tổ chức thành công Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2015-2020 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị só 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

         Tới dự hội nghị có đồng chí Vũ Vinh Quang– Tỉnh ủy viên,  Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ khối cùng các đồng chí Bí thư các chi đảng bộ cơ sở thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cũng về dự.

Ảnh: Các đồng chí đại biểu về dự Hội nghị

         Đồng chí Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng uy,Tổng Giám đốc Công ty đã khai mạc Hội nghị và thông qua Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị só 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ảnh: Đ/c nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà khai mạc hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã thay mặt Ban Chấp hành trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm, đánh giá giữa Nhiệm kỳ của Đang bộ.

 Báo cáo nêu rõ: Trong nửa đầu nhiệm kỳ Đảng bộ công ty đã lãnh đạo Đảng viên và Công ty  thực hiện tốt công tác An sinh – Xã hội; hoàn thành tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương, công tác Quốc phòng an ninh và trật tự địa phương đơn vị được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được nâng lên. Trong công tác Đảng: Đã thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chấp hành tốt các quy định của Nhà nước; môi trường cảnh quan của Công ty được quan tâm đảm bảo xanh – sạch – đẹp. Đảng bộ luôn được công nhận là “Trong sạch vững mạnh” và “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”;

Ảnh: Đ/c nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà thông qua báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp cho các Báo cáo

Ảnh: Đ/c Vũ Trọng Sang - Bí thư chi bộ HC-NS tham luận.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Hải - Bí thư chi bộ phân xưởng Vận hành tham luận.

Ảnh: Đ/c Đoàn Duy Hưng - Bí thư chi bộ Nghiệp vụ tham luận.

Ảnh: Đ/c Bùi Hoàng - Bí thư chi bộ TTDVKT tham luận.

Tại Hội nghị cũng đồng chí Vũ Vinh Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã phát biểu: Đồng chí ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Công ty như các báo cáo đã nêu, đồng thời đồng chí cũng đã chỉ đạo Đảng bộ Công ty trong thơì gian tới cần phải tiến hành các nhiệm vụ sau để hoàn thành toàn diện hơn nữa Nghị quyết của Đại hội lần thứ XVII của Công ty đã đề ra đó là: Nghiên cứu đổi mới công nghệ để nâng cao năm xuất, sản lượng điện; nâng cao trình độ tư vấn về công tác vận hành, sửa chữa cho các nhà máy thủy điện trong khu vực; thực hành tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh; tiết tục thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và địa phương; tiếp tục quan tâm đến công tác ann sinh – xã hội; quan tâm đến đồng bào đã di dân để xây dựng thủy điện Thác Bà; thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động; quan tâm hơn nữa công tác xây dựng đảng và phát triển đảng, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới đảng viên và người lao động. tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của bộ Chính trị; đổi mới chế độ sinh hoạt cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh, đảm bảo chất lượng sinh hoạt Đảng; có kế hoạch kiểm tra, giám sát hợp lý để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát kịp thời ngăn chặn những biểu hiện lệch lạc; nghiên cứu xây dựng đề án chuyển đổi TTDVKT.

Ảnh: Đ/c Vũ Vinh Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị

Cũng tại Hội nghị  đã tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong công tác thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh đợt 1 gồm:

  • 01 tập thể và 04 cá nhân được nhận Giấy khen của Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh;
  • 01 tập thể và 05 cá nhân được nhận Giấy khen của Đảng ủy Công ty.

Ảnh: Đ/c Vũ Vinh Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh trao Giấy khen của Đảng Bộ khối cho các tập thể và cá nhân

Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Quyền –Bí thư Đảng bộ, Tổng Giám đốc Công ty trao Giấy khen của Đảng bộ Công ty cho các tập thể và cá nhân

  • 18/06/2018 07:25
  • Phùng Đình Ái