THÔNG BÁO MỜI THẦU

Mua sắm xe cẩu tự hành 5 tấn

- Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ.

- Tên gói thầu: Mua sắm xe cẩu tự hành 5 tấn.

- Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên.

- Nguồn vốn:  sản xuất kinh doanh.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian bắt đầu bán HSYC:     8 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2017.

- Thời gian kết thúc bán HSYC:  14 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 7 năm 2017.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ: 500.000VNĐ.

- Địa điểm bán HSYC: Phòng KHVT - Công ty cổ phần thuỷ điện Thác Bà -Thị trấn Thác Bà - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.

- Thời điểm mở thầu công khai: 14 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 7 năm 2017.

- Giá gói thầu: 2.255.000.000 VNĐ.

- Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ.

- Hình thức bảo đảm dự thầu: bằng tiền mặt hoặc do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thực hiện bảo đảm. Thời hạn của Bảo đảm dự thầu: 70 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm 01 xe cẩu tự hành 5 tấn.

  • 23/06/2017 08:02
  • Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà