THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Gói thầu 1: Cung cấp Cung cấp thiết bị đo đếm điện năng – Nhà máy thủy điện Thác Bà - Gói thầu 2: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều nhiệt nhà 9 tầng - Nhà máy thủy điện Thác Bà

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà có kế hoạch tổ chức đấu thầu rộng rãi các gói thầu sau:

1.   Tên gói thầu:

-    Gói thầu 1: Cung cấp Cung cấp thiết bị đo đếm điện năng – Nhà máy thủy điện Thác Bà

-    Gói thầu 2: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều nhiệt nhà 9 tầng -  Nhà máy thủy điện Thác Bà

2.   Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn năm 2012.

3.   Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4.   Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ ngày 08 tháng 5 năm 2012 đến trước 14 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5 năm 2012 (trong giờ làm việc hành chính).

5.    Địa điểm phát hành HSMT và nhận HSDT: Phòng KHVT – Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà – Thị trấn Thác Bà – huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái.

6.    Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn.)

7.    Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2012.

8.    Bảo đảm dự thầu:

-   Gói thầu 1: 50.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn)

-   Gói thầu 2: 25.000.000 (Bằng chữ: Hai mươi năm triệu đồng chẵn)

Bằng tiền mặt hoặc do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thực hiện. Thời hạn của Bảo đảm dự thầu: 180 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

9.   Thời điểm mở thầu công khai: 14 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2012. Tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

Nhà thầu có thể tìm hiểu thông tin tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Cổ phần thủy điện Thác Bà - TT Thác Bà – Huyện Yên Bình – Tỉnh Yên Bái hoặc tại Website của công ty: địa chỉ: http://thacba.com.vn hoặc http://thacba.vn

    Điện thoại: 0293.884116; Fax: 0293.884167.

  • 24/04/2012 09:39
  • Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
  • 0 nhận xét

Gửi nhận xét